Hjælp os med at blive bedre!

Vi vil gerne vide, hvad du mener om kulturspot.dk, så vi kan give dig en endnu bedre oplevelse.

Som tak deltager du i konkurrencen om 3 x 500 kroners Supergavekort. Vinderne får direkte besked den 1. oktober 2017.

Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Ansøg om Kulturlaboratoriets Projektpulje


Hvad er puljens formål og baggrund?
Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

Baggrunden for puljen er Kulturaftale Midt- og Vestjylland 2015-2018, som er indgået mellem Kulturministeren og de syv kommuner i Kulturregion Midt- og Vestjylland: Lemvig, Struer, Skive, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Herning og Ikast-Brande Kommuner.

Kulturregion Midt- og Vestjyllands vision er at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, uddybe og opleve kunsten og kulturen på. Et formål heri er at understøtte en bevægelse mod et nyt paradigme for kulturlivet: Fra projekt til platform. For at sikre Kulturaftalens fremdrift, sammenhæng og forankring af resultaterne, er Projekt Kulturlaboratoriet overordnet projekt for alle aktiviteter i kulturaftalen.


Hvem kan søge?
Professionelle og kulturelle aktører hjemmehørende i Kulturregion Midt- og Vestjylland, samt kommunale kulturforvaltninger i Kulturregionen.

Der kan gives tilskud til projekter, der også modtager tilskud fra andre offentlige instanser.


Hvad kan der søges til?
Puljen kan søges til pilotprojekter, der undersøger:

 • Nye måder at samarbejde på
 • Nye måder at udvikle kompetencer på
 • Nye måder at organisere sig på
 • Nye måder at kommunikere og eller formidle på
 • Nye måder at skabe oplevelser på

Kulturlaboratoriet har tre indsatsområder. Pilotprojekterne skal relatere sig til et (eller flere) af disse:

 • Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen
 • Talentudvikling og breddeinitiativ
 • Skabende kunst og kultur

Der kan ikke søges til ordinær drift, men der kan søges til nytænkning af driftsopgaver.

Hvordan bliver jeres ansøgning vurderet?
Først og fremmest skal jeres projekt bidrage til udvikling af kulturlivet i Midt- og Vestjylland på nytænkende vis.
Derefter vurderes projektet bl.a. ud fra følgende værdier:

 • Har projektet potentiale for udvikling/udbredelse regionalt, nationalt og evt. internationalt?
 • Hvordan kommer projektet brugere/borgere til gavn?
 • Har projektet flere samarbejdspartnere?

Ansøgningen behandles af Den Administrative Styregruppe for Kulturaftalen, som består af kulturchefer/kulturkonsulenter fra de syv kommuner, samt projektlederen for Kulturlaboratoriet.
Endelig beslutning træffes af Den Politiske Styregruppe, som består af de syv udvalgsformand på kulturområdet i de syv kommuner.

Hvor stor er puljen?
Puljen er på 1.000.000 kroner.

Hvornår skal projektet afvikles?
Projektet skal være afsluttet inden udgangen af 2019.

Hvordan søger jeg?
Du skal udfylde dette ansøgningsskema: Ansøgningsskema_Kulturlaboratoriets projektpulje

Ved siden af ansøgningsskemaet skal du også lave:

 • En projektbeskrivelse på maksimum 2 sider
 • En budgetoversigt med alle indtægter og udgifter
 • En formidlingsplan som på maksimum ½ side opridser, hvordan projektets resultater skal formidles/udbredes/udvikles overfor andre.

Ansøgningsskemaet med projektbeskrivelse, budgetoversigt og formidlingsplan sendes til: kultur@holstebro.dk, att: Ulla Brinch Jacobsen.

Bemærk: Før du sender en ansøgning bør du kontakte Kulturlaboratoriet v. Marie Louise Birch-Jensen på tlf. 96 11 69 19 eller marie.louise.birch-jensen@holstebro.dk for sparring i forhold til projektets indhold og ansøgningens udformning.

HENT ANSØGNINGSSKEMAET HER

Hvordan udbetales tilskud?
Tilskud kan evt. forudbetales efter aftale.

Hvad er kravene til regnskabsaflæggelse?
Der skal aflægges regnskab efter afslutning af pilotprojektet.

 • Bevillinger under 100.000 kr. skal indsende bestyrelsesgodkendt regnskab.
 • Bevillinger over 100.000 kr. skal indsende revisorgodkendt regnskab.

Hvad er kravet til rapportering/evaluering?
I afrapporteringen skal være en metodebeskrivelse, samt en målopfyldelse. Desuden skal der leveres dokumentation i form af fotos og meget gerne video.


Hvornår kan jeg søge?
Der er 3 ansøgningsrunder i 2018:

Ansøgningsfrist Behandling Tilbagemelding til projekt
15. februar 22. marts Ultimo marts
15. april 17. maj Ultimo maj
15. maj 16. juni Ultimo juni

 

Hvis puljen ikke er disponeret efter juni-mødet, bliver der flere ansøgningsrunder. Disse annonceres løbende.


Har du spørgsmål?
Kontakte Kulturlaboratoriet v. Marie Louise Birch-Jensen på tlf. 96 11 69 19 eller marie.louise.birch-jensen@holstebro.dk