Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Kulturpolitikken og visionen


Midt- og Vestjyllands kulturpolitik
Kulturregionen dækker hele 5.800 kvadratkilometer og 332.000 indbyggere fordelt på få større byer, mange små byer, samt tyndt befolkede områder.

Midt- og Vestjylland har selvstændige og markante ildsjæle på kulturområdet, velfungerende samarbejder og stærke netværk på kryds og tværs, hvoraf Kultursamarbejdet er det største.

Visionen
I et samfund, der udvikler sig i rasende fart, bliver der hele tiden stillet krav om at gen- og nytænke hvordan kulturinstitutioner, aktører, brugere, eksisterende og potentielle publikummer kan blive en del af fremtidens kulturbegreb.
Derfor er Kulturregion Midt- og Vestjyllands vision, at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på.

Kulturaftalens vision har udmøntet sig i tre konkrete indsatsområder, som udfolder sig under moder-projektet Kulturlaboratoriet:

Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

Talentudvikling og breddeinitiativ

Skabende kunst og kultur

#Kulturspot